Csak a változás állandó...

A sorsot nevezhetjük életünk forgatókönyvének, vagy valamiféle olyan erőnek, ami előre meghatározza életeseményeink legnagyobb részét.

A szabad akarat ezzel szemben ha úgy tetszik a forgatókönyv módosítása.

Mint mindenben ezen a világon, itt is a mérték az élhető/elviselhető/rendezett. Számos tézis próbálta fejtegetni sors és szabad akarat mértékének egyensúlyát. A számomra legérthetőbb (legl-áthatóbb:) és legelfogadhatóbb variáció a 3, illetve 97%-os megosztás, vagyis vegyünk két kört, amelyeknek csak 3%-a nem esik egybe... a többi igen..

A családállítás lényege egy energia-mátrix, amit a vérszerinti családunk határoz meg, vagyis a genetikai felépülésünk. Mindaz, amit a felmenőink átéltek, ahogyan megélték életeseményeiket (nem feltétlenül az esemény a lényeg, sokkal inkább az, ahogyan lecsapódott az emberi érzelem-summában) öröklődik a kromoszómákkal együtt. Hiszen ők is emberek (voltak), emberi történetekkel, akárcsak mi.

Hogyan történt a "Múzeumban" egy egyéni családállítás?

Feltérképeztük a szereplőket, mondjuk papírra vetettük a felmenők (az egész gyerekkori család szereplőit egyesével) nevét, vérszerinti rokonsági fokát. Majd lehelyeztük "őket" a földre és indult a ráhangolódás. Egyesével a papírokra lépve indult a térkép meghatározása a Hellinger-féle kérdések feltevésével. Addig szóltunk egy-egy rokonhoz és tologattuk őket, míg helyreállt a béke.

Hogyan történik ma (2018-ban) egy családállítás?

Úgy, mint egy Théta leolvasás. 

4-7 Hz agyhullám létrehozásával, (olyan, mint egy tudatos, végig kontrollálható, megnyugató, biztonságot adó álom) Kívülálló szemszögéből egy csukott szemmel történt beszélgetésnek tűnik. A tudattalanban tárolt problémát, fennakadást okozó családtag megbékéltetése, helyre tétele a cél.